Cijene pogrebne opreme

R.br. Naziv opreme Količina Cijena
1. Sanduk PG1  sa post. 1 202.00€
2. Sanduk PG2  sa post. 1 241.50€
3. Sanduk PG3  sa post. 1 264.20€
4. Sanduk PG4  sa post. 1 253.40€
5. Sanduk PG5  sa post. 1 280.30€
7. Sanduk PG7  sa post. 1 291.76€
8 Sanduk PG10 sa post. 1 327.00€
9. Sanduk PG11 sa post. 1 362.50€
10. Sanduk PG12 sa post. 1 316.00€
11. Sanduk PG14 sa post. 1 362.50€
12. Sanduk skraćeni 1 203.60€
13. Sanduk produženi 1 305.00€
14. Limeni standardni 1 113.00€
15. Limeni veći 1 113.30€
16. Krst 1   22.50€
17. Piramida 1   22.70€
18. PVC vreća 1   35.20€
R.br. Naziv opreme Količina Cijena
1. Muško odijelo 1 73.20€
2. Žensko odijelo 1 73.20€
3. Muška košulja 1 17.40€
4. Ženska košulja 1 17.40€
7. Donji veš 1   7.50€
9. Muške cipele 1 19.30€
10. Ženske cipele 1 19.30€

VD IZVRŠNOG DIREKTORA

DANIJELA BANOVIĆ