Kapela 1

sebesta SuzanaSUZANA Ferdinandova ŠEBESTA

 

Saučešće se prima dana 16. 07. od 12 do 16 časova i dana 17. 07. od 12 do 16 časova kada će se obaviti sahrana na starom cetinjskom groblju.

 

Advertisements