Štampa plakata

Služba za pružanje pogrebnih usluga vrši usluge izrade  umrlica i objavljivanje čitulja i pomena u dnevnim novinama.

Korisnicima usluga koji su kupili kompletnu opremu  kod  DOO ,,Komunalno” Cetinje,usluge štampanja plakata su BESPLATNE.